ค้นหาแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ปี2556

adsense1

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 วิชา ข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556

วิชา ข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย)


1) ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ :: ?:?
ก.  รำ ข้าวเปลือก
ข.  ถ่าน ไม้
ค.  พวงมาลัย รถยนต์
ง.  ด้าย เทียนไข

2) 25 : 20 :: ?:?
ก.  15 : 20
ข.  7.5 : 6
ค.  10 : 5
ง.  9.5 : 8

3) ? : ปุ๋ย :: การขาย :?
ก.  พืช :: การโฆษณา
ข.  ขยะมูลฝอย :: ตลาด
ค.  ข้าวโพด :: ผู้ซื้อ
ง.  อินทรีย์ :: ปากกา

4) ? : รถยนต์ :: ปรอท :?
ก.  ไมล์ :: องศา
ข.  เครื่องยนต์ :: เทอร์โมมิเตอร์
ค.  พวงมาลัย :: อุณหภูมิ
ง.  สัญญาณไฟ :: จราจร

5) เคบิน : เรือ :: ? : ?
ก.  หัวจักร : รถไฟ
ข.  พวงมาลัย : รถยนต์
ค.  ห้อง : บ้าน
ง.  ผู้โดยสาร : ตั๋วเครื่องบิน
6) ฟ้าผ่า : แผ่นดินไหว :: ?:?
ก.  หม้อแปลงไฟระเบิด : ไฟฟ้าดับ
ข.  น้ำท่วม : พายุหิมะ
ค.  ตึกถล่ม : ไฟไหม้
ง.  ไฟป่า : สะพานชำรุด

7) ป่วย : โรงพยาบาล :: ?:?
ก.  แจ้งความ : ยาม
ข.  เรียน : วัด
ค.  บวช : โบสถ์
ง.  หิว : ภัตตาคาร

8) ช่างตัดผม : กรรไกร :: ?:?
ก.  จราจร : นกหวีด
ข.  โฆษก : วิทยุ
ค.  เภสัชกร : ยา
ง.  ช่างตัดเสื้อ : ผ้า

9) ประดู่ : ถั่ว :: ? : ?
ก.  มะขาม : มะยม
ข.  สัก : แตงโม
ค.  มะพร้าว : ปาล์ม
ง.  ทหารเรือ : อินเดีย

10) เคมี : วิทยาศาสตร์ :: ?:?
ก.  กรรมการ : นักกีฬา
ข.  เปตอง : กีฬา
ค.  ภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย
ง.  ขึ้นปีใหม่ : วันหยุด
11) ? : ปาก :: ลำตัว : ?
ก.  ใบหน้า :: แขน
ข.  ลิปสติก :: เสื้อผ้า
ค.  พูด :: เคลื่อนไหว
ง.  จมูก :: ขา
12) ? : เสื้อ :: ไพลิน : ?
ก.  เนคไท :: พลอย
ข.  ลูกไม้ :: แหวน
ค.  ผ้า :: หิน
ง.  กระดุม :: โกเมน
13) ฉันทะ : อิทธิบาท 4
ก.  ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยอินทรีย์
ข.  ขันติ : สัจจะ
ค.  แอฟริกา : ไนจีเรีย
ง.  กรดอะมิโน : โปรตีน
14)เกล็ด : เหงือก
ก.  จะเข้ : เครื่องสาย
ข.  นอ : เขา
ค.  จาว : มะพร้าว
ง.  จะงอย : ปีก
15)พ่อค้า : ลูกค้า
ก.  นายจ้าง : ลูกจ้าง
ข.  ซื้อ : ขาย
ค.  กำไร : ขาดทุน
ง.  ทนายความ : ลูกความ

16) ? : ห้องเรียน :: โรงพยาบาล :?
ก.  โรงเรียน :: ห้องผ่าตัด
ข.  นักเรียน :: คนไข้
ค.  ครู :: พยาบาล
ง.  ความรู้ :: การรักษา
17)? : แตงกวา :: ระกำ :?
ก.  มะระ :: องุ่น
ข.  สวนครัว :: ผลไม้
ค.  เขียว :: แดง
ง.  จืด :: เปรี้ยว
18)สลึง : บาท
ก.  เซ็นต์ : ดอลลาร์
ข.  ศอก : วา
ค.  นิ้ว : กระเบียด
ง.  ทะนาน : ถัง
19)? : น้ำ :: มด : ?
ก.  ปลวก :: แมลงภู่
ข.  เมฆ :: ฝน
ค.  ฝน :: แมลง
ง.  ปลา :: น้ำตาล
20)ปืน : ทหาร :: ? : ?
ก.  กุญแจ : ตู้
ข.  ธนู : ลูกศร
ค.  ดาบ : อัศวิน
ง.  ม้า : คอกม้าadsense3